THIS IS HOLLAND - LESPAKKET
LESPAKKET
De themalessen

Het lespakket bestaat uit vier lessen met elk een eigen thema. De themalessen kunnen zowel afzonderlijk als in zijn geheel toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan een projectweek of de inzet van een les als verdieping op een bestaande methodeles. Met uniek beeldmateriaal, clips en bijbehorende werkbladen breiden de leerlingen hun kennis uit over Nederland.

DOWNLOAD LESMATERIAAL
Les 1: Ontstaan van & leven in de Delta
De leerlingen leren op toegankelijke wijze over het leven in de delta en hoe men 1000 jaar voor Christus al bezig was met de bescherming van het land tegen water. Deze eerste les staat in teken van beschermingsmaatregelen, delta’s en turf. De leerlingen worden gestimuleerd na te denken over de voor en nadelen van water.

Download hieronder de lesonderdelen:


Les 2: Nederland in volle bloei
Deze les gaat in het speciaal over de Gouden Eeuw en droogmakerijen. De handel en zeevaart ging goed in Nederland. Zo goed dat er meer ruimte gecreëerd moest worden om de handel voort te zetten. Er werd land gewonnen middels molengangen en polders. De leerlingen leren hoe Nederland uitgroeide tot een van de rijkste landen van de wereld en op welke manier water hen hierbij hielp.

Download hieronder de lesonderdelen:


Les 3: Industrialisatie
De leerlingen leren hoe de droogmakerijtechnieken vooruit gingen en op welke manier dit bijdroeg aan de groeispurt van de industrie. Stoomgemalen werden ingezet voor de inpoldering van de Haarlemmermeer, en de aanleg van de Afsluitdijk leek de perfecte oplossing voor het overstromingsgevaar van de Zuiderzee. Het water werd een steeds belangrijker onderdeel in de verdedigingstechnieken van Nederland. Deze maatregelen hadden grote consequenties voor de natuur in Nederland.

Download hieronder de lesonderdelen:


Les 4: Nu en de toekomst
Na de watersnoodramp in 1953 bracht Nederland het Deltaplan uit. Dit plan omvat een lijst met beschermende maatregelen die Nederland voorgoed moesten beschermen tegen het water. Ze maken kennis met Waterkeringen, dammen en op welke wijze de omgang met natuur een steeds belangrijker aspect werd in de bescherming tegen het water. In deze les staat centraal hoe de Nederlanders van water hun vriend maakte.

Download hieronder de lesonderdelen:
Mede mogelijk gemaakt door:
2018 THIS IS HOLLAND – Alle rechten voorbehouden