THIS IS HOLLAND - DOCENTENHANDLEIDING
DOCENTENHANDLEIDING
Voorbereiding en werkwijze

Het lespakket bevat een uitgebreide docentenhandleiding met tips en tricks voor een leuke en leerzame les. Het is niet alleen een houvast voor de docenten, ook draagt de handleiding bij aan een goede voorbereiding van de themales.

De handleiding bestaat uit een inleidend gedeelte, doelstellingen en een uitleg over de inzet van de lessen, de opbouw en het gebruik van computers en tablets in de les.  

DOWNLOAD HANDLEIDING
Inzet lessen
De vier themalessen zijn als geheel of los te behandelen. Het kan een perfecte aansluiting zijn op een huidige les of als extra verdieping dienen. Wanneer alle lessen worden behandeld, is het aan te raden de volgorde van de lessen te volgen gezien de chronologie. De lessen kunnen daarnaast aansluiting bieden op actuele onderwerpen van dit moment. Op deze manier ervaren de leerlingen de relevantie van de lessen op school.

Lesopbouw
Elke themales bestaat uit een introductie, kern en afsluiting.  Aan de hand van de lesdoelen, een introductieclip of afbeelding, maken de leerlingen kennis met het onderwerp van de les. Elke les bevat een werkblad met opdrachten die verwijzen naar educatieve clips.

De bijbehorende lesbeschrijving geeft inzicht in de werkwijze en biedt een houvast voor leraren. De lessen zijn geheel naar eigen werkwijze uit te breiden of in te delen. Het lespakket helpt je tevens met voorbeeldvragen om de les goed te kunnen starten en ook weer af te sluiten. Het pakket biedt diverse mogelijkheden om aan te sluiten op de actualiteit

Werkwijze in de klas
De leerlingen kunnen klassikaal, in groepjes of zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Afhankelijk van het niveau is hier ruimte om te variëren in mate van begeleiding. Belangrijk is dat de mogelijkheid aanwezig is om de clips digitaal te tonen, denk hierbij aan een digibord, tablets of computers.
Meer informatie?
Heb je een vraag over het lespakket of de docentenhandleiding? Neem contact op via +31 (0)20 215 3008 of via info@thisishollandindeklas.com.
Mede mogelijk gemaakt door:
2018 THIS IS HOLLAND – Alle rechten voorbehouden